ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดระบบให้ผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 สามารถรับทราบผลคะแนนของตนเองได้ทันที โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบเท่านั้น

 —————->    คลิกที่นี่<  ——————

ข้ามไปยังทูลบาร์