ประกาศคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดระบบให้ผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔  สามารถรับทราบผลคะแนนของตนเองได้ทันที  โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

   คลิก >>    http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin

ข้ามไปยังทูลบาร์