ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  

 

**รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ**

  1. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน—–> คลิกที่นี่
  2. ใบสมัคร —–> คลิกที่นี่
  3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา —–>คลิกที่นี่
  4. ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการสมัคร —–> คลิกที่นี่

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์