ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

******สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกกาญจนบุรี ชั้น 3
การแต่งการ : ชุดสุภาพ******

 277 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์