ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่

ข้ามไปยังทูลบาร์