ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

           คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   ประกาศให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไปเข้ารับการสอบคัดเลือกข้อเขียน ภาค ก ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  

**ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่นี่ **

ประกาศกำหนดวัน เวลาและสถานที่ดำเนินการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา —>> คลิกที่นี่

1.บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 179 คน —>> คลิกที่นี่

2. บัญชีรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 146 คน  —>>   คลิกที่นี่

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ————————————->> คลิกที่นี่

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ —>> คลิกที่นี่

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19    —>> คลิกที่นี่

***แผนผังการเดินทางไปสนามสอบ ——->>คลิกที่นี่

 

ข้ามไปยังทูลบาร์