นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2566

 1. บันทึกเสนอนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี >> คลิก

2.  ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 >> คลิก

ข้ามไปยังทูลบาร์