นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร
การประชุมครั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 เป็นประธานอนุกรรมการฯ นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9 เป็นรองประธานฯ  นายโอภาส  ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีศึกษาธิการพระนครศรีอยุธยา  ศึกษาธิการน่าน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด สป.ศธ. เป็นอนุกรรมการ และนางจิตฤดี ขวัญพุฒ ปฏิบัติหน้าที่รอง หน.ศปท.ศธ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมกันพิจารณาตรวจประเมิน OIT สป.ศธ. จำนวนทั้งสิ้น 114 หน่วยงาน

 1,087 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์