นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ Coaching..Team

 465 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์