นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการของอำเภอท่าม่วง

นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติและมอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการของอำเภอท่าม่วง “วางพายจอดเรือพักสมศักดิ์ศรี” ของชมรม           ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าม่วง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียน    เขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอท่าม่วงกล่าวรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์