นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้โอวาทกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้โอวาทกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรีจำกัด บรรยายพิเศษ     เกี่ยวกับการออมเงิน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์