นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้านมัสการ และกราบลา พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะ จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้านมัสการ และกราบลา พระเทพปริยัติโสภณ (ปัญญา วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะ จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาฝึกงาน            เข้านมัสการด้วย

 5,080 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์