นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติ ในงานเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ที่โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวอวยพรแด่ นางสมหวัง เครื่องประดิษฐ์     ครูโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ซึ่งเกษียณอายุราชการ และในโอกาสนี้ นางบุษกร ห้าสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น และผู้บริหารเก่า ร่วมมอบช่อดอกไม้ในโอกาสที่ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วย

ข้ามไปยังทูลบาร์