นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู วิวัฒนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจ ข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายบุญชู วิวัฒนาทร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจ ข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์