นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำในประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุม   เชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำเรื่องระบบการควบคุมภายในของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แก่บุคลากร   ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงแรมมิตรพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 1,140 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์