นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ          ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  

 

 1,395 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์