นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ      ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 905 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์