นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุชนศึกษา

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนอนุชนศึกษา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์