นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานฯ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายอนันต์ กัลปะ     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายโอภาส      ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ข้ามไปยังทูลบาร์