นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด“กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561”

        นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิด “กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี ประจำปีพุทธศักราช 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ผ่านการปฏิบัติบทฝึกห้องเรียนต้นแบบและกิจวัตรในนักเรียนจนเกิดนิสัยที่ดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

 

 303 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์