นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

        เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์ สปา      อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติ          เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา โดยมีนางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงศ์        หัวหน้ากลุ่มงานประกันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม กิจกรรมประกอบด้วย      การพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการประกาศค่าเป้าหมาย การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงาน     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน แผนการดำเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 286 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์