นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลาง โครงการกองทุนการศึกษา นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ กองทุนการศึกษา ดร.วรวุฒิ แสงฟือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตน-บัณฑิต และศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี นายไพรัช กรบงกชมาศ อาสาสมัครส่วนกลาง โครงการกองทุนการศึกษา นายนันทพล พงษ์สรอย อาสาสมัครประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ กองทุนการศึกษา ดร.วรวุฒิ แสงฟือง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตน-บัณฑิต และศึกษานิเทศก์ จากเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุม

ข้ามไปยังทูลบาร์