นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ราตรี 39 ปี “ดอกแก้วบาน บนลานใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ครูเก่า ผู้บริหารเก่า ศิษย์เก่า ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน นักร้อง วงดนตรี และออกสลากการกุศล เพื่อระดมทุนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมี นายศุภกร เมฆขยาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์