นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เพื่อวางแผนบูรณาการ หลักสูตรปฐมวัยร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

 398 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์