นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า และ นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์