นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสันทนาการยามเช้า เพื่อสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานกลางและเป็นตัวแทนในการประสานงาน                                     โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน และ         นายอนันต์ กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้บริหารจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วม มีนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เป็นตัวแทนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี มอบธงให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป และขอขอบคุณว่าที่ร้อยตรีอมรินทร์ รูปสวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในจัดงานครั้งนี้

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 594 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์