นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ปี 2562 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชมาร (ม.ท.ศ.) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังด้วย

 255 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์