นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ Smile Kid School bus (รถโรงเรียนอัจฉริยะ) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ แมเนจเมนจ์ จำกัด โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 255 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์