นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ หอพักนักเรียน ของโรงเรียนประชามงคล ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ หอพักนักเรียน ของโรงเรียน    ประชามงคล ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามนักเรียนทุนพระราชทานฯ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการติดตามทุนพระราชทานฯ นางสุนีย์ อยู่สุข นายอำเภอหนองปรือ ร่วมติดตามตรวจเยี่ยม มีนางอรณิชชา คชนา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล และคณะครูให้การต้อนรับ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์