นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมนักเรียน ผู้ได้รับทุนพระราชทานฯ ประจำปี พ.ศ. 2563     ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 1 คน ได้รับทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิ   การศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คือ นางสาวธนพร ล้อประการต์สิทธิ์ กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 โดยมีนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 2,255 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์