นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากโรงเรียนโดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

 

 466 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์