นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากโรงเรียนโดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นายไพศาล ชัยกิจตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

 704 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์