นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ กศน.พนทวน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่ กศน.พนทวน นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารและครู พร้อมทั้ง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จาก กศน.พนมทวนโดยมี            นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางอรณิช วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นางสมพร อ่อนละออ ผอ.กศน.พนมทวน และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

 434 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์