นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจ    ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากโรงเรียนโดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นางสาววิไล กวางคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ และคณะผู้ตรวจฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมมอบของบริโภคให้กับนักเรียนด้วย

 

 574 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์