นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจ   ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากโรงเรียนโดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายสะอาด ทั่นเส้ง กรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นางสาว แสงอรุณ ประสบการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

 654 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์