นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี                มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน     ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ปกครอง ตรวจ ติดตาม ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากโรงเรียนโดยมี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่     การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นายคณิต ชูลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี และคณะครู มีนายสมพงศ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 497 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์