นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่การตรวจราชการติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา

 การลงพื้นที่การตรวจราชการติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา นายพีระ รัตนวิจิตร         ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นางกัญญ์พิชญา โพธิดา ผู้แทนศึกษาธิการภาค 3 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ พร้อมด้วยางเสาวณี กิตติรักษ์วรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ โดยมี นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง      ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู รายงานผลการจัดการเรียน การสอนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

 

 705 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์