นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายพีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” ทั้งนี้ได้มอบนโยบายและเยี่ยมชมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนการสอน    ฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุมีผล มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ (Coding)และการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนมีกิจกรรมเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน       ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม) Project Approach อาทิเช่น โครงการตะไคร้หอม โครงการกล้วยๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีทักษะอย่างหลากหลาย และชื่นชมเสริมขวัญกำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รักษาการศึกษาธิการภาค 3 นายโอภาส    ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายไกรพจน์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียน    ในเครือข่ายให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 1,256 total views,  2 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์