นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่1/2564

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการ    การจัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสถานศึกษา ระดับจังหวัด ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่1/2564

 3,408 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์