นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช          และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบัน            และพระมหากรุณาธิคุณแห่งราชวงศ์จักรีที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ข้ามไปยังทูลบาร์