นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต้นจามจุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการเฝ้าระวังในวันดังกล่าวไม่พบนักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมเสี่ยงแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี / หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ออกเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ณ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต้นจามจุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากการเฝ้าระวังในวันดังกล่าวไม่พบนักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมเสี่ยงแต่อย่างใด

 2,040 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์