นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมด้วย นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.50 น. ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี      นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กนักเรียน พร้อมด้วย นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ร่วมให้กำลังใจและดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดดำเนินการสำรวจความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  ของนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 – 18 ปี โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 – 18 ปี จำนวนทั้งสิ้น 61,392 คน ประสงค์ฉีดวัคซีนโดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 49,905 คน คิดเป็นร้อยละ 81.29 ของนักเรียน นักศึกษา    อายุ 12-18 ปี ทั้งหมด

 3,677 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์