นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารายงานตัวกับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา และ ร้อยตรีพงษธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวอรวรรณ คำมาก รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารายงานตัวกับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา และ                ร้อยตรีพงษธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเดินทาง    มารับตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

 

ข้ามไปยังทูลบาร์