นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ เพื่อป้องปรามการมั่วสุม หรือประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์จังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง     จุดอับ เพื่อป้องปรามการมั่วสุม หรือประพฤติในทางที่ไม่เหมาะสม บริเวณค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์        ต้นจามจุรียักษ์ สวนรุกขชาติฯ ท่าม่วง และบริเวณร้านกาแฟ

 

 923 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์