นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่โรงเรียนบ้านท่าแย้ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย นำเสนอสภาพปัญหา  ในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมต้อนรับ                  นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไป ก่อนนำเสนอ นางสาวนภัสวรรณ วิเศษสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแย้ นำชมผลงานนักเรียนตามสภาพจริงและนวัตกรรมของโรงเรียน                          นายสำเนาว์ นาคพิรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง นายทวี ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแด้น  นางศิรินพร พรศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103  ร่วมรับการตรวจติดตามด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์