นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ข้ามไปยังทูลบาร์