นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดเบญพาด อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

             เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงเรียนวัดเบญพาด อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3 ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2562 พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย นำเสนอสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวแนะนำผู้ร่วมรับการตรวจ นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมต้อนรับ นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพทั่วไป ก่อนนำเสนอ นายวิชา จุลทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญพาด นำชมผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง        และร่วมสังเกตการณ์การอ่านหนังสือของนักเรียน ในการนี้มี นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนจากสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี       นายพยนต์ ขำขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์ ผู้แทนจากโรงเรียนราชประชานุ-เคราะห์  29    ผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ร่วมรับการตรวจติดตามด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 642 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์