นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

         เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 3  ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี         นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ร่วมต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย นำเสนอสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จากนั้น          นายภูวเดช อินทร์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี นำชมผลงานของครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขัน ต่างๆ โดยมี ผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายงานและให้การต้อนรับ  และในโอกาสนี้ นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และนายภูวเดช อินทร์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสที่ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 456 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์