นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารสถานศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารสถานศึกษา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางพรทิพย์ สันทัด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทน         รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์