ต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกล่าวต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมการศึกษา และดำเนินการ    นำนวัตกรรมนั้นไปใช้ในสถานศึกษาในพื้นที่ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 41 โรงเรียน โดยมี ดร.รังสรรค์ แก้ววิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาราชการศึกษาธิการภาค 3 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

 654 total views,  1 views today

ข้ามไปยังทูลบาร์